Info

NM Skogstjänst är ett bolag som startade -94. Vårt verksamhetsområde är Nybro med omnejd. Våran huvuduppgift inom skogen är slutavverkning, gallring och flisning.

Kontakt
Mats Wilhelmsson
tel: 070 684 18 02
mats@nmskog.com

Niklas Sjökvist
tel: 070 684 10 52
niklas@nmskog.com