Ved

Vi levererar ved kapad och kluven i längder mellan 30-55 cm.
Fritt levererad i Nybro med omnejd vid minst 10m3s volym.

Priser per m3s vid minst 10m3s
Björk
Bland löv
Barr

Vid volymer över 50m3s ring eller maila för bästa pris.

Tel. 070 684 18 02, mats@nmskog.com